stock-photo-sleeping-kitten-on-hand-white-background-british-shorthair-cat-160376735.jpg

Therapie en Controle

Bepaalde ziekten van het hart en de buikorganen kunnen niet direct worden verholpen. In die situaties heeft het dier vooral in het begin van de behandeling goede begeleiding van de dierenarts nodig. Dit is met name aan de orde bij hart- en vaatziekten vanwege het progressieve verloop van deze ziekten.

In de meeste gevallen zal uw eigen dierenarts uw dier kunnen begeleiden, maar afhankelijk van het stadium en de ernst van een ziekte zijn aanvullende echocontroles vaak nodig. Indien nodig kan zo snel worden gereageerd op een verandering in het ziektebeeld en kan de behandeling worden aangepast.

 

Naar aanleiding van het echo-onderzoek stem ik uiteraard met uw dierenarts af wat de beste behandeling voor uw dier is. Daarnaast geef ik graag – waar nodig – nog verder cardiologisch en gespecialiseerd inwendig advies.

Ook indien een chirurgisch ingreep nodig is, zal ik in overleg met u en uw dierenarts afstemmen wat de beste aanpak voor uw dier is.

In sommige gevallen kan doorverwijzing naar een specialist of dierenziekenhuis noodzakelijk zijn.


Aanvullende onderzoeken

In sommige gevallen is echografische begeleiding bij het uitvoeren van een punctie, van de buik- of borstholte of van een afwijking in een orgaan, noodzakelijk om een definitieve diagnose te kunnen stellen. Het weggenomen weefsel wordt vervolgens cytologisch en/ of histologisch onderzocht.

 

Bij chronische klachten van blaas en nieren kan het nuttig zijn een punctie van de urineblaas onder echografische begeleiding uit te voeren. Een dergelijke punctie is een ongevaarlijke en gebruikelijke methode voor het verkrijgen van steriele urine ten behoeve van nader onderzoek.