stock-photo-studio-portrait-of-the-dog-on-the-white-background-145967153.jpg

Drachtecho

Een drachtecho kan theoretisch vanaf de 21ste dag na de dekking plaatsvinden. Omdat er vroeg in de dracht echter vaak nog sprake kan zijn van embryonale sterfte, is het aan te raden om na de 28ste dag nogmaals een echocontrole te doen. De beste echo-opnamen zijn vanaf de 34ste dag na dekking te maken.

 

Helaas is met een echo niet precies vast te stellen hoeveel embryo's aanwezig zijn, omdat ze in de tweehoornig baarmoeder vaak achter elkaar liggen en daardoor niet allemaal zichtbaar zijn. Er is alleen een inschatting mogelijk.

Indien een dracht langer duurt dan 68 dagen is een echo ook zinvol, namelijk om te zien of de pups of kittens nog leven en of misschien een spoedkeizersnede nodig is.